Tedavi sırasında; ağız hijyeni maksimum düzeyde olmalıdır… Ağızda diş eti hastalığı bulunmamalı veya tedavisi yapılmalıdır. Gerçekleşen diş kayıpları ve neden olduğu problemler, yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek, hayatı çekilmez hale getirebiliyor’ diyen Dr. Yasemin Aslım Bayrak’ın verdiği bilgilere göre; bu diş kayıplarının tedavisinde ‘dental implantlar’ günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır. Bu amaç doğrultusunda çoğunlukla vida şeklinde olan doku dortu, titanyum esaslı yapay köklere implant denir. Titanyum dokuya dosttur, dolayısıyla vücudun normalde yabancı maddelere karşı geliştirdiği ihtihabi veya alerjik reaksiyonlar, titanyum için geçerli değildir.

Dental implantlar;

– Tek diş eksikliğinde, boşluğa komşu dişlerin küçültülerek sabit protez (köprü) desteği olarak kullanılmasının arzu edilmediği durumlarda

– Çenenin en gerisindeki dişlerin olmadığı, dolayısıyla sabit protez (köprü) yapılamayan durumlarda

– Tamamen dişsiz çenelerde, çene kemiğinin silikleşmesi, erimesi sonucu damak kullanımının zorlaştığı, hatta imkansızlaştığı durumlarda, protezin ağız içerisinde oynamasının sonlandırılması amacı ile kullanılırlar. İmplant uygulanacak bireyin ağız hijyeninin maksimum düzeyde olması, diş eti rahatsızlığının bulunmaması, kontrol altında olmayan herhangi bir sistemik rahatsızlık taşımaması gerekir. Dental implantolojinin, doğru planlama, kusursuz sterilizasyon, cerrahi teknik ve mükemmel protetik rehabilitasyon bir araya geldiğinde, başarı oranı yüzde 95’tir.

Dental implantların avantajları
Sabit protez yaptırma şansını kaybederek, hareketli proteze mahkum olan bireyler, implant uygulamaları sonucu, sabit dişlere sahip olabilirler. Üst çenede tamamen dişsizlik olduğu durumlarda, total protezin (damak) implantla desteklenmesi, damağı tamamen örtmeyen, dolayısıyla bulantıya yol açmayan, tat kaybına neden olmayan daha sağlıklı bir uygulama yapılabilir. Erimiş çene kemiği nedeniyle protezi ağzında aşırı oynayan ve rahat fonksiyon göremeyen bireylerin, protezleri implant desteği ile daha stabil hale gelir. Diş çekimini takiben çene kemiğinde oluşan erime, implant uygulamasından sonra önemli miktarda önlenir. İyi fonksiyon görebilen, çok daha estetik olan protezler ile bireyler her istediklerini yiyebilir.