Fıtıklar için gerekli olan tedavi programı artık bilgisayar tarafından kişiye özel olarak belirleniyor. Bel ve sırt ağrısı, yaklaşık olarak yılda nüfusun yarısını etkiler ve yetişkinlerin yüzde 80 kadarı hayatları boyunca en az birer kez bel ve sırt ağrısı durumuyla karşılaşırlar. Bu ağrı vakalarının çoğu gelip geçicidir ve hastanın doktora gitmesini gerektirmez. Hastaların yüzde 70’i 14 gün içinde, yüzde 90’ı 2 ay içinde iyileşip yeniden işlerinin başına dönerler.

Hastaların geriye kalan yüzde 10’unda ağrılar kronikleşir ve 3 ayı geçen bir sürede kuvvetsizlik oluşur. Bu yüzde 10’luk kesimi oluşturan hastaların bir kısmı bel ve sırt problemlerine yapılan toplam harcamanın yüzde 80’ini teşkil eder.

Active Spince Care
Amerika Birleşik Devletleri’nde, İngiltere’de, Hollanda ve Finlandiya’da yapılan son araştırmalarda ortaya çıkan, hükümetin de desteğiyle o birliğiyle doğruluğu kabul edilen raporlar, subkronik ve kronik bel – sırt ağrısının tedavisinde egzersizin önemini göstermektedir. 1992 yılında DBC (Data Based Care) Active Spince Care bel, sırt ve boyun ağrısı olan hastalar için yapılandırılmış bir değerlendirme ve tedavi konsepti olarak çıkmıştır. DBC programı bu tarihten itibaren kuvvet ve mobiliteyi artıran, ağrıyı azaltan bir tedavi yöntemi olarak tanınmaktadır.

Restorasyon programı
Yöntem, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Meral Kozakçıoğlu yönetimindeki Fizikom Tedavi Merkezi’nde bir süre önce uygulanmaya başlanmıştır. Kuvvetli bir fonksiyonel restorasyon programının süresi minimum olarak 12 haftada 24 tedavi seansıdır. Tedavi programı ayrıca özel aletlerle yapılan kas egzersizlerini de içerir. Restorasyon programı özel eğitimli fizyoterapistlerin rehberliğinde sürdürülür.

Tedavi, temel olarak cihazlarla egzersiz yapma üzerine kuruludur; doğru yük kullanımı ve hareket açıklığının limitlenmesini, lomber omurga üzerine doğru yükün bindirilmesini ve hareketin ağrısız eklem hareket açıklığında yapılmasını sağlar.

Tedavi süreci
Tedavi, başlangıçta yapılan kuvvetlilik mobilite ölçümleri ile hasta görüşmeleri esas alınarak planlanır ve oluşan tüm gelişmelerin kaydı tutulur. Tedavinin başlangıcında yaklaşık ilk dört hafta süresince yüklenen ağırlıklar oldukça düşüktür. Çünkü bu süreçte asıl amaç, mobiliteyi geliştirmek ve özellikle de lomber ve servikal omurganın düzgün bir koordinasyonla çalıştırılmasını hastaya öğretmektir. Ağırlıklar zamanla yavaşça arttırılır, ancak 6 ya da 8 haftanın sonunda yükleme ilk kez olarak uygulanabilir. Devam eden haftalar boyunca, 12. haftanın sonuna gelene kadar ağırlıklar daha da çok arttırılabilir.

Sonuç olarak DBC’nin 12 haftalık hasta tedavi programı bel problemlerinde fiziksel fonksiyonun restorasyonunu amaçlayan belirgin bir şekilde ağrının azalmasıyla ve kas gücü artışıyla sonuçlanır.